ADDRESS 1
Email:sales@jselectronic.com
Postcode:510663
Address:No,33, Guangpuzhong Rd., Guangzhou Science City, Luogang District, Guangzhou, china
ADDRESS 2
Email:wjn@jselectronic.com
Postcode:316026
Address:No,198, Houxiang Rd., Haicang District, Xiamen, china